el meu avi

Alliberar-se de la creença de llibertat, és en realitat SER LLIURE! :)